MELIHAT SEJARAH MAMPUKAH UMAT ISLAM MEMANDANG KE HADAPAN ?

IBN BATUTA  ( 1304-1374  M ) seorang penjelajah  terbesar dan terhebat dalam sejarah  Islam dan dunia sejagat umumnya. Keluar dari negaranya di Tangier Moroko ketika berusia 21 tahun. Beliau menghabiskan tempoh penjelajahan selama 30 tahun.

Perjalaann yang ditempuh sejauh 100,000 km. Caranya   dengan berjalan kaki, naik unta, kuda dan keldai, menaiki kapal dan apa jua  kenderaan yang ada di zamannya. Setelah melengkapkan perjalanan selama 30 tahun beliau menulis karyanya yang berjudul Al Rihla yang sangat dimanfaatkan oleh pihak Barat . Ibn Batutah sampai ke China lebih dulu daripada Marco Polo yang digahkan sebagai pengembara terhebat seantero dunia.

Mengapa ? Sejarah ditulis oleh  pihak yang menang. Blok yang menguasai dunia dan kuasa sejagat yang paling perkasa dewasa ini. Kuasa yang menyebabkan dunia Islam tidak mampu untuk berkutik lagi walau berada dipihak yang benar. Sehingga dengan kata-kata yang angkuh mewakili  TUHAN Napoleon pernah berkata:

Tuhan berada dipihak yang memiliki meriam paling banyak

Perjalanan pertamanya  menuju Mekah untuk naik haji.Sesudah itu beliau melawat ke Afrika Timur, kemudian kembali semula ke Mekah dan meneruskan pengembaraan di Timur Tengah hingga ke negara-negara di Asia Tengah dan Eropah Timur. Selepas itu beliau menuju India, Pulau Maldive dan Pulau Ceylon (Sri Lanka) .

Di India beliau tinggal agak lama. Kemudian menuju ke Alam Melayu sebelum ke China. Di China juga beliau tinggal untuk satu tempoh yang panjang sebelum pulang semula dengan menempuh Alam Melayu dan terus ke India semula

Dunia yang kita kenal pada hari ini tidak ubah sebagaimana  yang dialami oleh Ibn Batuta kira-kira 700 tahun yang lalu. Di masa itu ada sistem perhubungan yakni perkapalan yang lengkap .Sistem perhubungan darat dan laut yang menghubungkan Tanah Arab dengan China . Transaksi perdagangan dan sistem pemerintahan yang tersusun.

Begitu jiuga dengan sistem pentadbiran. Wilayah Islam yang terbentang luas dari Magribi di Lautan Atlantik membawa Alam Melayu di Samudera Pasifik. Kehadiran pedagang Islam amat ketara dan sangat terasa  di seluruh dunia.

Pada zaman itu laut dan perdagangan adalah di dalam genggaman para pedagang Islam. Umat Islam menguasai laut Mediterranean, Laut Arab, Teluk Parsi,  Lautan Hindi dan Laut China Selatan . Pedagang Islam juga menguasai perdagangan di Asia Tengah dan laluan sutera ke China.

Kerajaan diurus tadbir dengan menggunakan undang-undang syariat. Islam menjadi kuasa yang unggul sama ada di laut atau pun di darat dan kehadiran kuasa Islam sangat nyata dan amat menonjol sekali pada abad ke 14 Masehi.

Soalnya bagaimana kuasa yang begitu hebat menjadi  kucar-kacir dan musnah berantakan apabila mengalami rempohan barat. Barat naik menerusi interaksi dengan para ilmuan Islam.Mereka mengkaji  penemuan para sarjana Islam dengan tekun selama 300 tahun dan  mulai muncul untuk menjajah dunia Islam pada abad 16 Masehi.

Bermula dengan gempuran Portugis dan Sepanyol. Diikuti oleh Belanda , Inggeris. Perancis dll. Jawapannya akan dijelaskan oleh tokoh Islam paling menonjol sepanjang zaman iaitu IBN KHALDUN( 1332-1404 M ).Tokoh yang mmapu menelah bahaya yang bakal menimpa dunia Islam tetapi tidak dipedulikan oleh para pemimpin dunia Islam sezaman.

Ahli sejarah dan sosiologi ini telah  meramal betapa besarnya bahaya PENJAJAHAN  adan kesan paranya  PENJAJAHAN apabila tidak di atasi dengan segera. Umat Islam dibuai mimpi dan parat mendatangi dunia Islam dengan penuh diplomasi untuk menguasai mereka secara licik.

Islam telah menerima rempohan pertama iaitu serangan tentera Salib pada abad ke 12 Masehi. Diikuti dengan serangan Monggol yang menjatuhkan Baghdad pada abad ke 13 Masehi. Ini adalah amaran yang terawal. Tokoh-tokoh seperti Salehuddin Al Ayubi dan Ibn Taimiyyah yanmg lahir pada zaman itu tidak mampu untuk menanamkan pengaruh yang besar.

Selepas mereka pergi zamannya tidak pun diisi dengan kebangkitan yang berkekakalan.Umat Islam kembali jumud dan berpada dengan apa yang ada. Zaman yang boleh dikatakan zaman gelap sedang menyelimuti dunia Islam sebagaimana yang dialami Eropa sebelumnya.

Ibn Khaldun mengingatkan bahaya yang lebih besar sebelum tibanya penjajah Barat. Beliau menulis karyanya yang paling hebat Al Muqadimah pada abad ke 14 Masehi. Salah satu kata-katanya yang masyhur :

BANGSA YANG TERJAJAH BERKEADAAN LEMAH. RASA KALAH TELAH MEMPENGARUHI JIWA RAGA MEREKA SEHINGGA TIDAK ADA KEKUATAN UNTUK BANGKIT  SEMULA. APA  LAGI MELAWAN

Beliau menganjurkan sejarah menjadi  pembelajaran yang utama yang bersifat fardhu ain. Wajib diketahui oleh setiap muslim. Dengan menguasai sejarah kita akan menguasai ilmu-ilmu lain dan berupaya membezakan di antara kepalsuan dengan kebenaran.

Sejarah berupaya untuk  membezakan manakah para pemimpin yang palsu dengan yang benar. Sejarah adalah subjek yang penting untuk menilai  keberkesanan sesebuah kerajaan  dan ke manakah halu tujunya . Sama ada sedang menuju kejayaan atau menghadapi kelemahan dan menuju zaman keruntuhan.

Sehingga kini tidak ada tanda-tanda yang menujukkan kebangkitan dunia Islam menuju era  kegemilangan.Mereka masih berkiblat ke Barat dan rela menjadi hamba AS yang menggagaskan Tata Baru dunia dengan memecah belahkan dunia Islam mengikut acuan dan rencana mereka.

Gerakan Arab Spring telah dibajak dengan mudah oleh Barat dengan menggunakan sokongan Saudi Arabia sebagai pemain dan boneka utama. Demokrasi yang menang di Mesir telah dibatal dan dimangsakan. Peranan Saudi Arabia sangat penting sebagai pemimpin dunia Islam dan pemimpin puak majoriti umat Islam yang mewakili golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Soalnya adakah jamaah terpelihara dan maruahnya dijaga. Negara umat Islam  terbuka luas kepada permainan,  percaturan dan manipulasi dunia Barat terutama AS. Bila dikaji rupannya Dunia Islam sebenarnya masih terjajah dan belum merdeka ! Tepat sebagaimana kata Ibn Khaldun sebagaimana di bawah :

 

 

TPPA – KESAN KEATAS SOSIAL BUDAYA, UNDANG-UNDANG DAN DASAR ISLAM SERTA KEPENTINGAN SYARIKAT TEMPATAN PERLU DINILAI DENGAN KRITIKAL

Photo: TPPA - KESAN KEATAS SOSIAL BUDAYA, UNDANG-UNDANG DAN DASAR ISLAM SERTA KEPENTINGAN SYARIKAT TEMPATAN PERLU DINILAI DENGAN KRITIKAL

Kami sangat kesal mengenai penerusan penyertaan kerajaan Malaysia dalam perundingan TTPA.

Kenapa Malaysia masih mahu turut patuh kepada syarat kerahsiaan dalam perundingan tersebut adalah isu yang telah dibangkitkan berulang kali.

Dalam kerahsian yang cuba diselindungi dari pengetahuan awam, jelas TPPA sangat sedikit berkait dengan soal perdagangan tetapi lebih besar kepada bidang servis dan pelaburan dan beberapa bidang yang lain.

Kami kesal kerana jelas dalam sektor servis dan pelaburan, TPPA akan membuka pasaran seluasnya untuk syarikat dari negara maju seperti US yang menyertai TPPA masuk kedalam pasaran mana-mana negara anggota, samada untuk membuka syarikat cawangan atau syarikat baru dalam sektor pembuatan dan servis.

Manakala dalam sektor perkhidmatan (servis) TPPA akan meliputi sektor: kewangan, commerce, telekom, utiliti, servis professional dan bisnes

Sebenarnya bahagian yang terbesar dalam perundIngan TPPA (yang hampir sama dengan perjanjian bilateral iaitu FTA) ialah berkait dengan aspek : Perkhidmatan (services), Pelaburan, Peraturan ke atas GLC, SOE dan SME dan Hak Intellectual.

Atas nama "fair and equitable treament" kepada pelabur luar, sebarang undang-undang baru atau polisi baru yang mahu dikuatkuasakan oleh Malaysia nanti, yang boleh dianggap menjejaskan keuntungan pelabur, boleh dicabar dalam tribunal antarabangsa melalui pampasan dalam bentuk kewangan.

Undang-undang atau polisi yang mahu digubal dan dikuatkuasakan oleh negara seperti Malaysia akan disyarat mesti selaras dengan terma TPPA.

Ini akan berkait dengan dasar sosial dan budaya seperti dasar affirmatif, kawalan barangan halal-haram, peraturan mengenai produk budaya yang bertentangan dengan nilai tempatan dan keistimewaan kepada golongan pribumi yang terpinggir.

Soalnya semua undang-undang atau polisi yang mahu digubal ini akan tertakluk kepada terma TPPA. Iaitu jika ada yang boleh dianggap menjejaskan keuntungan masa akan datang bagi pelabur luar yang melabur di negara TPPA, tindakan undang-undang mengenai perdagangan boleh diambil.

Negara-negara TPPA telah bersetuju untuk membenarkan syarikat luar mengambil tindakan saman di tribunal arbitrasi antarabangsa (International Center for Settlement of Investment Disputes yang bertapak di Washington) untuk menuntut pampasan disebabkan eskpropriasi (expropriation). Eskpropriasi juga didefinasikan bukan sahaja rampasan harta dan membatalkan kontrak tetapi juga sebarang pengurangan keuntungan akibat perubahan polisi dan peraturan. 

Ecuador disaman dan terpaksa membayar pampasan USD 2.3 bilion yang telah dianugerah oleh mahkamah tersebut kepada sebuah syarikat minyak US pada 2012. Manakala Indonesia disama USD 2 bilion kerana menarikbalik kontrak yang dimeterai dengan sebuah syarikat bertapak di UK.

Dalam aspek prokumen kerajaan, kesan parah akan berlaku ke atas syarikat GLC dan SME tempatan. Mengikut TPPA, sebarang layanan istimewa kepada syarikat tempatan untuk mendapat sebarang kontrak kerajaan akan dianggap menyalahi TPPA kerana tidak memberi "fair and equitable treatment". 

Bermakna keutamaan dan keistimewaan untuk mendapat tender kerajaan kepada syarikat tempatan seperti syarikat hak milik kerajaan tempatan, kerajaan negeri, koperasi, Tabung Haji, koperasi tentera, koperasi guru, PNB, DPMM, DPIM...dll semuanya akan kesan. Natijahnya ialah sebarang institusi tempatan atas nama syarikat yang ditubuh oleh pelbagai pihak dari kalangan persatuan sosial akan diketepikan kerana perlu bersaing secara terbuka dengan pelabur dari luar.

Jika didapati negara TPPA melanggar peraturan memberi layanan yang sama rata kepada semua syarikat dalam dan luar negara, maka tindakan sanksi boleh dikenakan ke atas negara tersebut.

Dalam sub bab mengenai SOE (State Own Enterprise) mana-mana SOE dimana kerajaan punya saham didalamnya, TPPA menetapkan kerajaan tidak boleh menentukan dasar yang memihak kepada pelabur tempatan.

Implikasinya ialah sebuah negara yang menandatangani TPPA akan terpaksa mengubah secara drastik banyak polisi, undang-undang dan peraturan negara berkenaan yang akan memberi kesan kepada ekonomi dan masyarakat negara tersebut.

Kami melontarkan beberapa soalan yang akan memberi implikasi kepada sosio-budaya dan kedudukan undang-undang serta polisi Islam jika TPPA dimeterai oleh Malaysia:

1. Sejauhmana pelbagai aspek TPPA akan mengurangkan syarat mematuhi budaya dan agama negara bila barangan dan industri perkhidmatan masuk kedalam pasaran Malaysia?

2. Jika Malaysia mahu menetapkan peraturan untuk mengetatkan sebarang kemasukan barangan yang mencemar dan menggugat nilai dan budaya Malaysia, apakah TPPA menganggap itu bertentanggan dengan " fair and equitable treament"?

3. Apakah undang-undang syariat (enakmen) dan dasar (polisi) yang berkait dengan Islam yang dikuatkuasakan diperingkat negeri dan juga peraturan mengenai pentadbiran hal ehwal Islam peringkat persekutuan akan terjejas bila TPPA yang mengguna prinsip tidak boleh mendiskriminasi produk darI luar dalam pasaran terbuka akan berlaku?

4. TPPA mempunyai mekanisme Trade Settlement Dispute yang tersendiri . Jika ada produk atau perkhidmatan dari sebuah syarikat luar melanggari undang-undang dalam enakmen Islam, apakah undang-undang Islam yang menjaga kepentingan Islam dinegara ini akan diketepikan bila berlaku konflik perdagangan. ?

5. Menteri Perancis baru-baru ini mengeluarkan kenyataan mengenai keprihatinan mereka terhadap kesan TPPA keatas sosio budaya dan isu syarikat luar boleh mendakwa Negara di mahkamah tribunal antarabangsa. Apakah negara kecil seperti Malaysia mampu berhadapan dengan risiko ini ?

6. Jika TPPA mensyarakat terma yang ketat untuk negara menggubal sebarang polisi yang boleh memihak kepada kepentingan sosio-budaya tempatan, apakah Dasar seperti Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Akta Perdagangan mengenai logo Halal akan dirombak ?

7. Bab mengenai Hak Intelektual dan Hakcipta mempunyai kesan besar kepada hak kepada maklumat dan hak kepada ilmu. Sejauhmana TPPA akan menyekatkan penggunaan teknolgi maklumat yang membuka akses kepada pelbagai sumber ilmu yang boleh dicapai oleh orang awam?

8. Bab Servis sangat luas. Ia termasuk soal industri hiburan dan media. Malaysia mempunyai peraturan mengenai penapisan bahan media dan acara persembahan artis luar dan dalam negara. Apakah industri ini tertakluk kepada syarat TPPA yang mesti mematuhi terma "fair and equitable treament" walaupun ia melibatkan nilai dan budaya masyarakat Malaysia

Dari semua persoalan diatas kami mengjangka TPPA bakal mendedahkan negara kepada kesan sosio-budaya yang parah. Apatahlagi teks TPPA maseh dirahsiakan dari pengetahuan umum. Jikapun ada maklumat mengenai rundingan TPPA , bocor itu maseh belum lengkap untuk masyarakat awam dan penggubal dasar melihat dan menganalisa kesan yang bakal diterima oleh negara dan rakyat. 

Soalnya jika kesannya penuh tandatanya , kenapa pihak kerajaan maseh mahu meneruskan penyertaan dalam perundingan dalam TPPA?

Mohd Azmi Abdul Hamid 
Presiden MAPIM
Kami sangat kesal mengenai penerusan penyertaan kerajaan Malaysia dalam perundingan TTPA.

Kenapa Malaysia masih mahu turut patuh kepada syarat kerahsiaan dalam perundingan tersebut adalah isu yang telah dibangkitkan berulang kali.

Dalam kerahsian yang cuba diselindungi dari pengetahuan awam, jelas TPPA sangat sedikit berkait dengan soal perdagangan tetapi lebih besar kepada bidang servis dan pelaburan dan beberapa bidang yang lain.

Kami kesal kerana jelas dalam sektor servis dan pelaburan, TPPA akan membuka pasaran seluasnya untuk syarikat dari negara maju seperti US yang menyertai TPPA masuk kedalam pasaran mana-mana negara anggota, samada untuk membuka syarikat cawangan atau syarikat baru dalam sektor pembuatan dan servis.

Manakala dalam sektor perkhidmatan (servis) TPPA akan meliputi sektor: kewangan, commerce, telekom, utiliti, servis professional dan bisnes.

Continue reading

“The Malay Language and its role in nation building”- Summary of Saturday Night Lecture 14th September 2013

Summary of Saturday Night Lecture 3rd Series with SMN Al-Attas

“The Malay Language and its role in nation building”

14th September 2013

The 14th of September 2013 marked the return of the long-awaited Saturday Night Lecture Series of YM Tan Sri Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas organized at CASIS UTM for the year of 2013. In conjunction with Malaysia Day which would fall 2 days later on the 16th of September in remembrance of the establishment of the Federation of Malaysia, Prof. al-Attas delivered a lecture on the Malay Language as the foundation for the nationhood of Malaysia.

Prof. al-Attas shared with the students and audience of his personal story on his role and involvement in laying down the foundations of the Malay Language as the National Language, having spent his youth days being brought up in the household of his uncle Dato’ Onn Bin Dato’ Jaafar who was the leading nationalist figure at that time and also founder and first president of the United Malay National Organization (UMNO)[1].  It was in the year 1957 (possibly after resigning from his Commission to serve as an officer and fighting against Communist terrorists in the Malayan jungles and in the midst of studying as an undergraduate at the University of Malaya) that he gave four radio talks on the concept of nation and nationhood, elaborating on what constitutes the Malaysian nation. Questions like who is the Malaysian and what is nationality needed clarification, because a nation cannot be built by forcing people together and hoping that people would naturally and gradually form a nation. Malaysian society was unlike the Arabs who possessed natural solidarity[2]; plans must be put in place to develop solidarity. Prof al-Attas cited the analogy of a stone that needs sculpturing before it can be turned into a statue; if the stone is left alone to the forces of nature, it would never form a statue.

Continue reading

BERITA PANAS UNTUK PENGGUNA RON 95 MUNGKIN NAIK !

Harga RON95 dijangka dinaikkan lagi.. Terima Kasihlah 

Selain dari membantu usaha mengurangkan penyeludupan petrol ke negara-negara jiran, langkah menaikkan harga RON95 ini juga adalah perlu demi kEADILAN UNTUK SEMUA – GOLONGAN RAKYAT DAN KORPORAT KECUALI GOLONGAN ISTIMEWA YANG DIBEKALI KEMUDAHAN PETROL PERCUMA KERANA BERKHIDMAT DEMI AGAMA , BANGSA DAN NEGARA !

TOKOH 3 SERANGKAI YG BERJASA BESAR TETAPI DILUPAKAN OLEH DUNIA ISLAM

                      SIAPAKAH MEREKA ? AL IDRISI(1098-1161 M),                                IBN BATUTA ( 1304-1368 M DAN  IBN QALDUN (1332-1406 M )

BILAKAH  UMAT ISLAM AKAN CELIK DAN TERJAGA ? MEREKA GHAIRAH BERPOLITIK DGN SENGAJA MENCIPTA KEKACAUAN- MENJERUMUSKAN NEGARA DLM KANCAH KEKUASAAN MUSUH-MUSUH ISLAM. MEMBIARKAN MUSUH MENGADU DUMBA SESAMA ISLAM REALITI INI BERLAKU SEMASA KEJATUHAN TURKI DAN KINI DI MESIR , SYRIA DAN SELURUH DUNIA UMAT ISLAM. MENERUSI PERANG DAN SENGKETA BARAT TERUS MENJAJAH DAN MENGUASAI SUMBER ALAM TERUTAMA MINYAK. AKHIRNYA NEGARA DIPERINTAH PARA BONEKA BARAT YANG DIBEKALI SENJATA UNTUK MEMBUNUH SESAMA SEAGAMA. KONONNYA UNTUK TUJUAN MEMBANTERAS KEGANANASAN ! BILAKAH PARA PEMIMPIN NEGARA ISLAM AKAN TERSEDAR MEREKA SEBENARNYA SEDANG DIPERALAT UNTUK MEMBUNUH RAKYAT SENDIRI. MEREKA MENOLAK TAQWA KEPADA ALLAH DAN KASIH SAYANG SESAMA SENDIRI DENGAN MENGETEPIKAN ALLAH SEBAGAI RABBUL ALAMIN DAN MENGANGKAT SYAITAN DAN BARAT SEBAGAI TEMAN SETIA. MENANG DAN MULIAKAH  DI SISI ALLAH ? PASTI DIPERTANGGUNG JAWAPKAN DI HARI KEMUDIAN !

 DUNIA ISLAM SEMASA ZAMAN AL IDRISI-SEPANYOL DIKUASAI ISLAM

AL IDRISI atau nama lengkap Abu Abdullah bin Muhammad Al Idrisi Al Qurtubi (1098-1161 M) tokoh geografi Islam kelahiran Tangier Moroko.Beliau ialah tokoh yang  telah melakar peta dunia pertama yang terlengkap pada zamannya. Bila ?  Kira-kira 900 tahun dahulu.

Zaman yang menunjukkan terkedepannya umat Islam  mengatasi  dunia Barat dalam segala hal. Zaman sebelum Barat terjaga  dengan kekuatan sains dan teknologi untuk menjarah dan menjajaah dunia.Justeru mengikut tokoh -tokoh sejarah kebangkitan Eropah menerusi Renaisance yakni PENCERAHAN berlaku di Cordova Sepanyol dan bukannya di Itali. Al Idrisi sendiri berkhidmat di bawah King Roger di Sicily yang sangat kagum dengan pengetahuan  dan wibawa ilmunya Syeikul Ilmu  al kabir ini.

Di zamannya Ilmuan  Islam  menjadi  contoh yang unggul, model ikutan sarjana barat yang berpusu-pusu datang menimba ilmu yang strategik  di Cordova Sepanyol.  Malangnya kelemahan umat Islam ialah  mereka suka bertelingkah dan tidak mahu membantu sesama sendiri. Akhirnya lena dan terpesona dalam penjara ilmu yang dibikin  bina sendiri.

Para pemimpin dan ulamanya  asyik salah menyalahkan di antara satu sama lain. Situasi inilah yang menjemput penjajahan barat untuk meratah wilayah dan  kekayaan. Mereka yang membuka ruang kepada pihak barat  untuk memperkotak-katikkan sesama umat Islam sehingga kini.

Sesungguhnya bahaya dan kesan penjajahan Barat masih terasa hingga kini. Negara-negara Islam masih semu dan terbeku dalam membina permuafakatan sesama umat. Dengan hasutan perisikan barat para pejuang akan dengan mudah difitnah sebagai musuh negara.

Maka golongan yang bijak pandai akan lari dan rela bekerja di dunia barat kerana terpaksa. Otak terbaik yang perlu diguna pakai untuk membangun Islam mengalir ke barat. Mengapa ? Disebabkan ketakutan para pemimpin Islam terhadap para ilmuan dan golongan cerdik pandai.

Begitu juga dalam menyusun  sistem ekonomi dan kewangan yang berlandaskan syariah. Sistem riba yang sengaja dirancang untuk memeras ekonomi umat Islam dibiarkan berleluasa. Ada yang memesrakandan mewajarkan riba menerusi  perjanjian sedangkan operasinya tetap sama dengan amalan riba yang menindas dan membebankan para peminjam dalam ketidaan tiada pilihan kerana terpaksa.

Apa lagi dengan sistem pertahanan dan keselamatan negara umat Islam yang amat mudah  dicerobohi oleh pihak barat. Mengapa ?  Kita tidak bergerak secara kolektif sebagai satu umat dalam menghadapi  ancaman barat dengan kekuatan yang paling canggih dan semangat ukhuwah yang teguh. Kita tidak ada rasa persaudaraan dan percaya mempercayai sesama sendiri di atas aqidah yang direstui Allah.

Hasil kajian tokoh-tokoh Islam tidak pun dimanfaatkan oleh negara umat Islam sebagaimana yang dituntut Allah. Umat Islam wajib  menguasai ilmu-ilmu strategik sebagai pra syarat untuk memerintah dunia. Pada zaman Al Idrisi  negara umat Islam adalah luas tetapi kekuatan umat Islam tidak begitu kukuh apabila kemudian diuji oleh rempohan barat.

Manifestasinya berlaku semasa Perang Salib yang terjadi pada abad ke 11 Masehi. Kita lebih banyak tenggelam dalam ilmu akhirat dan meninggalkan dunia. Ini menjadikan kekuatan kita tidak seimbang. Bukankah Allah berfirman menyeru umat Islam menghadapi musuh dengan segenap kekuatan dan persediaan  yang paling canggih.  Allah tidak akan mengubah keadaan kita melainkan kita mengubah kekurangan yang nyata yang melekat pada umat pilihan ini.

Tanda -tanda kelemahan Islam telah terserlah semasa Perang Salib.  Inilah yang dikaji oleh Barat secara sungguh-sungguh. Mereka merebut ilmu-ilmu Islam yang strategik secara rakus.  Ilmu-ilmu tersebut yang merupakan fardhu kifayah ditinggalkan oleh umat Islam daripada garapan mereka.

Ilmu seperti sejarah, matematik, perubatan dll  ditolak dan dianggap tidak penting. Sedangkan ianya ialah ilmu-ilmu  fadhu penting dalam urusniaga. Maka datanglah barat  dengan mudah menawan  dunia Islam.Barat   menggunakan ilmu-ilmu strategik yang diasas dan diperlengkapkan oleh ulama dan sarjana  Islam sendiri.

Akibatnya satu demi satu daulah Islam jatuh berantakan. Bermula dengan wilayah-wilayah strategik sebagaimana berikut :

  • Kejatuhan Baitul Maqdis dalam Perang Salib pada tahun 1099 M,  Baghdad di tangan Monggol pada tahun 1258 M,
  • Sepanyol ditangan Kristian pada  1498 M,
  • Melaka di tangan Pertugis 1511 M,
  • Manila di tangan Sepanyol pada pertengahan abad ke 16 M,
  • Kesultanan Delhi di tangan Inggeris pada pertengahan abad ke 18,
  • Patani di tangan Sukhothai pada penghujung abad ke 18.
  • Pada abad ke 19 hampir keseluruhan kerajaan Islam telah dikuasai Barat  kecuali Afghanistan dan wilayah kekuasaan Turki Osmaniah.

Akhirnya Khalifah Turki jatuh berkecai  pada tahun 1924.Tamatkan sebuah empayar yang begitu agung yang tertegak hasil daripada dakwah Rasulullah yang telah mencetuskan sebuah tamadun besar untuk dunia moden. Allah telah melapangkan bumi untuk Islam selama 1000 tahun tetapi amanah itu gagal dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.Apabila amanah dibaikan tunggulah balasan Allah iaitu PENJAJAHAN BARAT.

Sesungguhnya  Islam telah membawa tamadun yang sangat memberi kesan kepada dunia terutama terhadap kebangkitan  dunia Barat di peringkat awal. Al Adrisi adalah salah seorang penyumbang yang memberi impak   terbesar dalam bidang geografi. Adakah umat Islam menyedarinya?

Beliau ialah pengasas kepada geografi moden. Jasanya amat besar kerana berjaya  menunjukkan wajah sebenar dunia yang belum dikenal pasti pada ketika itu. Al Idrisi sebagai ilmuan  telah membawa penemuan dan memberi pencerahan pada zamannya kepada seisi dunia. Malangnya dunia Islam gagal untuk memanfaatkan kecemerlangan kerana leka berebut kuasa !

Rencana berikut tentang Ibn Batuta ( 1304 – 1368 M). Ketiga-tiga tokoh yang dibicarakan iaitu Al Idrisi, Ibn Batuta dan Ibn Qaldun sangat tersanjung di dunia barat.  Mereka berasal dari Afrika Utara. Mengapa ? Mereka membawa PENCERAHAN kepada Barat dalam memahami dunia dan menguasai keadaan. Di zaman tersebut dunia Islam mulai mengalamai kelesesuan kerana terperangkap dalam masalah dalaman-konflik politik.

MESEJ IMAM HASSAN AL BANNA KEPADA UMAT ISLAM SEDUNIA

Imam bererti pemimpin, Bukan saja dalam solat tetapi dalam segala hal. Dunia dan akhirat.  Terbukti kepimpinan  dan keberkesanan pimpinannya secara konsisten  sepanjang masa. Malah walau pun ia telah tiada kepimpinan masih dirasai BERTENAGA dan menjadi rujukan untuk diikuti.

Demikianlah kehebatan dan keberkatan  kepimpinan Imam Hassan Al Banna (1906-1949 M)  tokoh yang membangunkan Persaudaraan Sesama Islam IKHWANUL MUSLIMIN. Pergerakan dakwah dan gerakan Islam yang tertubuh selepas kejatuhan Turki Osmaniah selepas tahun 1924. Kejatuhan empayar Islam warisan daripada zaman Rasulullah.

Terjadi hasil persekongkolan di antara para penjajah barat yang begitu lama merencanakannya.  Disambut oleh  pengkhianatan para pemimpin dunia Arab yang begitu ghairah dengan semangat nasionalisme untuk mendapatkan kemerdekaan.Mereka menolak bersatu di bawah panji-panji Islam

IM ialah gerakan yang paling menonjol sepanjang abad 20 dan 21. Walau digempur, dipenjara, dibunuh dan diuji dengan berbagai fitnah,mehnah dan tribulasi perjuangannya  tetap teguh dan tangguh.IM tetap berdiri di atas paksi aqidah yang teguh dan kefahaman Islam yang global. Terbukti persaudaraan ini berjaya merapatkan hubungan sesama Islam di bawah satu semangat persaudaraan. Bertekad membangunkan Islam sebagai kuasa yang perkasa memerintah bukannya diperintah berdasarkan perlembagaan Allah.

Memanglah musuh menang tetapi kemenangan itu bukan atas nama Islam dan kebenaran. Menang kerana pandai menipu dan tegak di atas kefasikan dan keganasan yang ditolak dunia seumumnya yang menerima demokrasi. Malangnya ini  tidak diterima di negara umat Islam  apabila kemenangan berpihak ke atas GERAKAN ISLAM di negara umat Islam sendiri.

Mengapa ? Negara-negara Islam terutama para pemimpinnya berjiwa kecil. Mereka menolak demokrasi apabila tidak berpihak kepada mereka.Mereka rela menjadi hamba Barat walau pun kononnya telah merdeka. Tepat sebagaimana kata Ibn Qaldun( 732-808 H/ 1331- 1405 ) kira-kira 7 abad yang lalu kerana latar belakang ayng terikat dengan penjajah :

Bangsa yang terjajah berkeadaan lemah, rasa kalah telah menguasai mereka sehingga tidak ada kekuatan untuk bangkit. Apa lagi  melawan pihak yang pernah  menjajahnya Na'im Nikmat @blog

PETANI MESIR NAMAKAN KELEDAINYA AL SISI DITANGKAP POLISI

Petani Tulis “Al Sisi” Pada Keldainya Ditangkap
Tarikh : Monday, September 23 @ 14:00:00 MYT
Topik : Luar Negara

image

Polis Mesir telah menangkap seorang petani di muhafazah(negeri) Qina atas tuduhan memburukkan nama baik pimpinan tentera dan menghina tentera serta pakaian seragam tentera Mesir Jumaat lepas

Ketua polis Qina Jen Mohd Kamal mendapat arahan untuk menangkap pertani muda berumur 31 tahun Omar Abu Majdi Ali Assorighr.

Beliau memakaikan topi dan pakaian tentera mesir serta menulis perkataan AL SISI di belakang Keldai.

Keldai bagi orang mesir merujuk kepada BODOH.
Wahai keldai ertinya wahai si bodoh.

TAN SRI KHALID – SELANGOR ADALAH MINI MALAYSIA

Tan Sri Khalib Ibrahim MB Selangor mengumpamakan Selangor adalah MINI MALAYSIA untuk pemerintahan PAKATAN RAKYAT. Selangor dengan bilangan penduduk 5.4 juta terletak di tengah Malaysia. Selangor menjadi perhatian dan tumpuan negara. Dasar-dasar ketelusan yang diamalkan di bawah kepimpinannya telah berjaya meyakinkan pelabor luar untuk menanam modal di Selangor.

Terkini sebuah syarikat luar dari Thailand menyatakan hajat untuk melabor RM 500 juta di Shah Alam melibatkan projek  pembinaan supermarket. Nescaya pulangan daripada pelaboran  ekonomi ini akan dinikmati rakyat jelata. Selangor sudah tentu menjadi model ekonomi terbaik Malaysia dan membawa mesej tentang keupayaan PR mengurus tadbir negara secara telus jika mendapat sokongan rakyat dalam PRU ke 14.

Cara terbaik untuk rakyat menilai prestasi sesebuah kerajaan ialah  menerusi urus tadbir  ekonomi yang berkesan. Dalam hal ini Khalid berjaya menunjukkan ekonomi Selangor sehat, dinamik dan terbukti  meyakinkan untuk bergerak ke depan.

Syabas di tengah -tengah keadaan ekonomi negara bermasalah dengan perbelanjaan yang defisit saban tahun , Selangor mengalami bajet yang berlebihan – surpuls. Ekonominya menanjak pesat. Semuanya  ini terjadi  barkat kepimpinan yang telus dan beramanah ! Sebagaimana kata yang masyhur apabila sesuatu urusan itu diberikan kepada ahlinya nikmatilah  keberhasilannya.

MENJENGAH KEDUDUKAN FELDA GLOBAL VENTURES TERKINI

Kita telah biasa mendengar untuk mendapat gambaran yang tepat tentang sesuatu perkara tanyalah kepada ahlinya.Jadi untuk mendapat gambaran yang jelas tentang FGV kini kita bernasib baik ada pakar yang bermurah hati membuat analisis. Analisis ini datangnya daripada Dr Rosli Yaakup ahli ekonomi yang berautoriti. Beliau pernah menjadi  orang No 2 di bank Negara Malaysia satu ketika dahulu.

Bertahun beliau terlibat sebagai salah seorang yang terlibat dalam penggubalan bajet negara yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Beliau adalah ahli ekonomi yang berwibawa mewakili PAS yang kini kepimpinannya menggabungkan golongan profesional dan ulama.

Ikuti analisis beliau yang dibuat atas sifatnya sebagai ahli ekonomi. Gambaran daripada analisis ini akan memberi kefahamaan kepada kita apakah janji untuk menjadikan FGV syarikat bertaraf antarabangsa yang kuat,berwibawa dan berupaya memberi pulangan lumayan kepada para peneroka akan tertunai. Adakah FGV kini berada di atas landasan yang betul atau operasinya di luar landasan daripada tujuan asal penubuhannya!

IKUTI ULASAN BELIAU SECARA LANGSUNG/LIFE 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...