AYAT INI YG PM NAJIB (2009 -2018) LUPA KERANA TIADA ULAMA INGATKANYA SEMASA GHAIRAH BERMAHARAJA LELA DI PENTAS KUASA !

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ


Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Surah Ali-imran (Keluarga ‘Imran) surah ke-3 ayat 26.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih,Penyayang.

Katakanlah: Ya Allah Yang mempunyai kerajaan,Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Ditangan Engkaulah segala kebajikan: sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu.
(Tafsir Qur’an Karim” oleh Prof Dr.H.Mahmud Yunus).

(Katakanlah, “Wahai Tuhan) atau ya Allah (yang mempunyai kerajaan! Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki) di antara makhluk-makhluk-Mu (dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki) dengan memberinya kemuliaan itu (dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki) dengan mencabut darinya. (Di tangan-Mulah segala kebaikan) demikian pula segala kejahatan; artinya dalam kekuasaan-Mulah semua itu. (Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.)                    TAFSIR JALALAYN

Katakan, wahai Muhammad, dengan mengakui kelemahanmu dan kemahakuatan Allah, “Ya Allah, hanya Engkaulah pemilik hak mengatur dalam segala hal. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki dan mengambilnya dari siapa saja yang Engkau kehendaki pula. Engkau memberi kejayaan kepada hamba-Mu yang Engkau kehendaki dengan cara menunjukkan faktor-faktor penyebabnya. Engkau merendahkan siapa saja yang Engkau kehendaki. Hanya Engkau yang memiliki segala kebaikan. Tak satu pun yang dapat mencegah-Mu melaksanakan kehendak-Mu dan melaksanakan sesuatu yang sejalan dengan kebijaksanaan-Mu dalam tata kehidupan makhluk ciptaan-Mu.  (Tafsir Quraish Shihab)

Bukti- bukti kekuasaan dan kebenaran Allah Swt. Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telor, dan telor dari ayam. Dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan di antara bangsa- bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah Swt.

Renungkanlah dan Fikirkanlah baru lah faham. Ok terima kasih. (Amin).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *