SEMPENA HARI GURU DENGAR AMANAT GURU BANGSA!

Kata Abdullah Munshi, “Bagaimana boleh jadi guru tuan? Kerana orang menjadi guru itu bukannya mudah, maka hendaklah ada kepadanya lima perkara:
Pertama-tama hendaklah ada pengetahuan. Kedua hendaklah jangan ia membesarkan dirinya sebab pengetahuannya itu.
Ketiga hendaklah ada ia sabar daripada kesalahan dan kebodohan orang lain, serta menanggung kesusahan.
Keempat hendaklah diketahuinya tiap-tiap perkataan yang diajarkannya itu dari mana asalnya, dan bagaimana memakai dia.
Kelima hendaklah ia rajin serta usaha. (Hikayat Abdullah, Jilid 1, 1974, hlm. 125)
SELAMAT HARI GURU, TERIMA KASIH CIKGU. Hjh Azizah Atan, Prof. Adnan Nawang, Hj. Shuhaimi Jasman, cikgu padilah Padzilah Shuhaimi, cikgu Maimun Taat, dan ramai lagi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *